Akademik Teşvik Ödeneği Yasal Faizi ile Ödenmeli

Akademik Teşvik Ödeneği ne zaman ödenecek ? Türk Eğitim Sen, Akademik Teşvik Ödeneğinin yasal faizi ile ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Danıştay nezdinde açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 2020/730 E., 2022/4736 K. sayılı kararıyla, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 2019 yılı Akademik çalışmalara yönelik geçiş hükmü öngörmeyen eksik düzenlemenin iptaline karar verildiğini belirtti.

Akademik Teşvik Ödeneği Yasal Faiz İşlenerek Ödenmeli

Sendika tarafından yapılan duyuruda, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından tüm Devlet üniversitelerine gönderilen 13.03.2023 tarih ve 12635 sayılı yazıda ise, Yükseköğretim  Yürütme Kurulunun  15.02.2023  tarihli  toplantısında  alınan karar gereği 2019  yılı  içerisinde  yapılan  akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bahsi geçen yazıya istinaden üniversitelerde başvurular alınmaya başlamıştır. Ancak akademik personele yapılacak ödemelerde 2020 yılı için öngörülen tutarların baz alınacağı üniversiteler tarafından dile getirilmektedir. Son dönemde artan enflasyon dikkate alındığında, bu durum mağduriyet yaşanmasına sebebiyet verecektir. Türk Eğitim Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda,  yaşanacak hak kaybının önlenmesi açısından, akademik teşvik ödeneğinin 2020 yılından itibaren yasal faiz işletilerek ödenmesi için  tüm üniversitelere talimat gönderilmesini  talep ettik” denildi.

OKULLARA İMAM VE VAİZ GÖREVLENDİRİLMESİ 

2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği
2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir